Archive for the ‘politics’ Category

Bekjemping av overvekt

02.10.2012 14:38

I dag deltok jeg i en spørreundersøkelse på nett rundt temaet helse og avgifter, der det ble blant annet spurt etter mine meninger rundt økte avgifter for å bekjempe overvekt og helseproblemer. Jeg følte for å utdype mine meninger rundt dette i et blogginnlegg.

Problemet er at norske myndigheters løsning på at sunn mat og drikke er dyrere enn usunne alternativer, er å øke avgifter på det som er usunt. Problemet er at de som ofte går for usunne og raske alternativer, er de som gjerne har dårlig økonomi i utgangspunktet (lavtlønnede og arbeidsledige), og som ikke har nok kunnskap (eller taktiske muligheter) til å forbedre sin økonomi eller ta sunnere valg. En økning i avgifter vil bare sørge for at økonomien til disse blir enda dårligere (det samme gjelder for øvrig også avgifter på alkohol og tobakksvarer, men det kan jeg komme tilbake til en annen gang).

Mitt personlige møte med norske helsemyndigheters valgmuligheter rundt dette med bekjemping av overvekt har vært ganske nedslående. Norge er tydeligvis ikke interessert til å bekjempe overvekt med alle midler. I februar i år sendte jeg en e-post til både NAV og HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) der jeg etterspurte hva jeg evt. kunne få i støtte til min vektnedgang. La meg først begynne med min bakgrunn.

I desember i fjor bestemte jeg meg å gjøre noe spesifikt med min overvekt – jeg meldte meg på et Maxi-kurs hos Grete Roede (som er spesifikt rettet mot de som skal gå mye ned i vekt), og ved første veiing og kursstart i januar i år hadde jeg en beregnet BMI på 63,6. Dette er da klassifisert som helseskadelig overvekt (ekstrem fedme, klasse III). Allerede høsten 2011 var jeg innom overvektspoliklinikken hos mitt lokale sykehus for måling, undersøkelse og konsultasjon (etter henvisning fra lege), der jeg fikk tilbud om å stå på venteliste for én av to muligheter: livsstilskurs med opphold på Muritunet (i Valldal, litt over en times kjøring fra Ålesund), eller et kirurgisk inngrep av typen gastric bypass. Med tanke på de drastiske livsstilsendringene (og redusert sosialliv) forbundet med operasjon, valgte jeg istedet å sette meg på venteliste hos Muritunet. Etter en ukes tid fikk jeg bekreftet min plass på ventelisten fra en saksbehandler, som også anbefalte meg å se nærmere på arbeidsrettet rehabilitering for overvektige (ARRO), og dette er da hvor dette blir kinkig.

ARRO-opplegget må søkes gjennom NAV, og er rettet mot personer som har fått redusert arbeidsevne på grunn av overvekt, der overvekten er enten direkte eller indirekte årsak til at man har problem med å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid. Man må også ha dette dokumentert av sin fastlege. Jeg er i en kontorjobb, og min overvekt gjør meg ikke ute av stand til å utføre jobben min. Det er første problem.

Et vanlig opphold hos Muritunet varer i 4 uker, og jeg må dermed ta meg fri fra jobb for å gå gjennom dette opplegget. Dette vil da gå ut over mine ferieuker, med mindre jeg kan få en sykemelding på dette. På bakgrunn av dette, valgte jeg å gå for det private alternative hos Grete Roede, ettersom jeg kan med dette fortsette å jobbe som vanlig samtidig som jeg går ned i vekt.

Ved innveiing like før jeg sendte min e-post til NAV og HELFO i februar hadde jeg gått ned litt over 7 kg (ned til en BMI på 61,2), ettersom Grete Roede ikke bare fokuserer på at man skal gå ned i vekt, men også i en helsemessig forsvarlig hastighet og ikke minst på en helsemessig forsvarlig måte. Støtteapparatet rundt Roedemetoden gir meg såpass motivasjon at jeg kommer til å fortsette med flere kurs etter hverandre frem til jeg har nådd mitt endelige mål (en utregning tilsier at jeg kommer til å nå dette målet senest julen 2013).

Disse kursene varer over 8 ukentlige møter, og dette koster da 1900 kr per kurs (pluss en grunnbok til 400 kr som kjøpes kun på aller første kurs).

På bakgrunn av dette, sendte jeg altså en e-post til både NAV og HELFO der jeg spurte om det var noen mulighet for å få dekt denne kursavgiften (enten helt eller delvis) gjennom en eller annen støtteordning, med tanke på at dette er en utgift knyttet opp mot min fremtidige helse.

Fra NAV fikk jeg følgende svar:

Det er HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) som behandler spørsmål om dekning av helsebehandling og refusjon av legemidler.

Og fra  HELFO fikk jeg følgende svar:

HELFO har ikke noe dekning av dette.

Dermed sier de indirekte at det norske helsevesenet er ikke interessert i at jeg tar initiativ til å forbedre min egen helse, eller i å hjelpe meg med dette, og dette er et svært dårlig signal å sende ut til det norske folk.

Ved hjelp av Grete Roede har jeg gått ned over 30 kg siden januar, og jeg er nå nede i en BMI på 52,7. Dette er fortsatt klassifisert som helseskadelig overvekt, men det er betydelig mindre enn jeg var tidligere, og jeg er nå snart gjennom mitt fjerde kurs, og kommer garantert til å ta fatt på mitt femte kurs like etterpå (som også blir siste kurs som arrangeres før jul). Jeg hadde en pause i juli, ettersom min kursleder hadde sommerferie (Maxi-kurs arrangeres kun 3 steder i hele fylket: Ålesund, Molde og Volda), og jeg må også ta en pause fra kurs i selve juletiden også (siste møte før jul er 10. desember, i følge min beregning), men jeg er forberedt på å fortsette også etter nyttår.

Jeg er altså godt på vei mot mitt mål om å gå ned i vekt, men det frustrerer meg at det offentlige ikke har noen som helst ordning for å hjelpe folk i samme situasjon til det samme uten at man må enten være i en desperat situasjon eller ha mulighet til å ta seg fri fra jobb. Jeg har ingenting mot å dokumentere min vektnedgang ovenfor det offentlige dersom jeg hadde fått enten full eller delvis støtte til kursavgift, dyrere matvarer (lettprodukter), nødvendige treningsklær og/eller avgifter til treningsstudio/-opplegg. Jeg hadde til og med tatt i mot adgang til et treningopplegg arrangert av det offentlige etter arbeidstid (som ikke nødvendigvis trenger å være arrangert gjennom min arbeidsgiver); enten finnes ikke slike typer treningsopplegg arrangert av det offentlige (for ansatte i privat sektor), eller så er det veldig dårlig informert dersom et slikt opplegg faktisk finnes (evt. tips om dette tas i mot med stor takk).

Skrudde vilkår i NRK-lisensen

12.09.2011 19:18

Noen pågående nyhetssaker i det siste rundt NRK-lisensen gjorde meg såpass irritert at jeg bare måtte sende en e-post til de som styrer med slike ting; kulturministeren (og kulturdepartementet), lisensavdelingen i NRK, Medietilsynet, og ikke minst, de to journalistene som la ut de to siste nyhetssakene hos VG Nett. Jeg føler for å også oppdatere mine lesere om disse tingene samtidig, så jeg vil gjengi hele min e-post i uredigert form her på min blogg, noe jeg også vil gjøre med eventuelle svar og videre korrespondanse rundt denne saken (jeg gjengir selvfølgelig ikke e-postsvar som enten ikke har med saken å gjøre eller som avsenderen spesifikt har bedt meg om å ikke gjengi).

Min første melding er da som følger (med bare noen få endringer i formateringen):

Hei,

Jeg leste i dag på VG Nett to artikler som omhandlet strenge vilkår i NRK-lisensen. Den første artikkelen handlet spesifikt om to personer som hadde vært utsatt for brann der deres TV-apparater hadde gått tapt i brannen, og som møtte liten vilje fra lisensavdelingen i NRK til å yte service for noen som gikk gjennom en tøff periode. Den andre artikkelen håndterte de strenge lisensvilkårene på litt mer generell basis. Etter å ha bekreftet mine mistanker ved en gjennomlesing av de faktiske lovene og forskriftene rundt dette, la jeg igjen en svært irritert kommentar under den førstnevnte artikkelen. Jeg vil gjerne gjenta min kommentar her (lettere omskrevet), adressert til de sentrale organene og personene rundt denne saken, inkludert de to journalistene som sto bak nyhetssaken hos VG Nett.

Først av alt, her er lenker direkte til de artiklene det gjelder:

Jeg vil også si at dette ikke er første gang jeg hører om en slik sak, og det gjør meg provosert at ingen hos NRK, Medietilsynet, Kulturdepartementet, eller tilsvarende politisk hold klarer å se at noe må gjøres med slike strenge vilkår – jeg tenker bare på at til og med straffeloven har formildende omstendigheter.

Det er veldig trist at lisensavdelingen i NRK ikke klarer å yte service for de som har vært utsatt for noe som husbrann. Spesielt dette stusser jeg på (sitat):

“Nilsen fikk klar beskjed om at hun skulle ha gitt beskjed før lisensperioden startet 1. januar.”

Jeg kan bare tenke meg hvordan en slik beskjed hadde foregått; “Hei, jeg skulle gjerne ha stoppet lisensavgiften min, ettersom huset mitt kommer til å brenne ned 18. januar, altså om fire uker.”

Det er rett og slett høl i hodet (for å bruke et slikt uttrykk) at det skal være såpass strengt og uvilje hos NRK på slike hendelser.

Jeg leste også gjennom hele den forskriften som Freddy Lysfjord siterer en paragraf fra, og jeg synes det er skremmende at det er absolutt null slingringsmonn i loven med tanke på ting som er utenfor vår kontroll. Selv om du skulle bli utsatt for brann eller naturkatastrofer som ødelegger mottakeren helt, eller blir utsatt for lengre ufrivillig sykehusopphold (ulykker, koma, osv) eller dø, så må du betale lisensavgiften (selv om du ikke er i stand til å betale noe som helst av regninger). Det er ingenting i loven som gir fritak fra lisensavgiften i slike tilfeller, og dette burde ha vært gjort noe med for lengst.

Og jeg må nesten sitere en av de mer tåpelige utsagnene fra Freddy Lysfjord, avdelingslederen i NRK Lisensavdelingen:

[..] ”Men dersom en person dør før ny termin begynner er vedkommende selvsagt ikke lenger avgiftspliktig for den nye terminen.”

Kort sagt, hvis en person dør for eksempel 3. januar eller 5. juli, er vedkommende avgiftspliktig for neste periode? Hvem skal i så fall betale denne avgiften? Gjenferdet til denne personen? Hva med å bruke §5d i forskriften om fjernsynsmottakere? Hvis man er død, vil man da ikke kunne regnes som noen som ”varig er sterkt funksjonshemmet slik at det er vanskelig for dem å bevege seg utenfor boligen eller å få kontakt med andre”? Man vil da være såpass funksjons-”hemmet” at man ikke kan bevege seg noen steder (verken innenfor eller utenfor noen som helst bolig), og til tross for påstander fra såkalte ”klarsynte”, tviler jeg sterkt på at den døde kan få kontakt med noen som helst. Dette er da å sette denne problemstillingen helt på spissen, ettersom generelle avtalesammenhenger vil avslutte et kontraktsforhold på en skånsom måte dersom den ene parten skulle falle fra.

Ettersom NRKs lisensavdeling sier at det ikke finnes noen formildende omstendigheter, burde det ikke egentlig ha vært tilgang til nettopp formildende omstendigheter i lovforskriftene for slike tilfeller? Man kan jo ikke kreve at å kontakte NRKs lisensavdeling skal være en av de første tingene man må gjøre i forbindelse ekstreme forhold som brann og naturkatastrofer? De som har vært utsatt for slike ekstreme hendelser, og også pårørende til ulykkesofre, sykehuspasienter og avdøde, har gjerne andre og viktigere ting å tenke på enn å avbestille NRK-lisensen for neste periode.

Men også med tanke på at per i dag, må alle, etter at de siste senderene av analoge TV-signaler ble slukket, ut med et månedsbeløp til en eller annen signalleverandør (enten det er digitalt bakkenett, kabel-TV eller parabol) for å i det hele tatt motta signaler (eller kjøpe en signalboks fra RiksTV for å kun motta NRK-kanalene), mener jeg også at NRK-lisensen i sin nåværende form har utspilt sin rolle. Jeg mener da også at lisensen enten blir fjernet helt og/eller blir bakt fullstendig inn i månedsprisen man betaler til RiksTV, Canal Digital, Get, Viasat, eller en av de andre leverandørene. I sistnevnte tilfeller kan det da også være tilfeller der det er muligheter for redusering eller frafall av lisensdelen av denne månedsleien i spesialtilfeller (blant annet de unntakene som nevnes i §5 i dagens forskrift).

Dere som har kultur og medier som sentrale virksomhetsområder trenger virkelig å få gjort noe med dette snarest.

Med vennlig hilsen,

[..]

Valg 2011

09.09.2011 16:31

Nå nærmer vi oss slutten av valget og valgkampen for 2011. Kommende mandag er selve valgdagen, og i dag (fredag) er siste mulighet for forhåndsstemming.

Jeg er såpass “heldig” at jeg bor i en av de kommunene som er med på prøveordningen med stemming over nettet, og det gikk forholdvist smertefritt da jeg gjorde min plikt hjemmefra onsdag kveld. Slik jeg opplevde det, krever denne ordningen at Java er installert på maskinen, men noen jeg kjenner hadde problemer med dette fra sin Mac, så systemene er foreløpig ikke helt perfeksjonert. Jeg vil tro at dette vil bli løst hvis ordningen skal utvides ved stortingsvalget i 2013, og jeg håper virkelig at stemming via nett er noe som vil videreføres til senere valg.

Med tanke på at det nå er lokalvalg (kommune og fylke), valgte jeg å gå bort fra det partiet jeg vanligvis stemmer på, og satte heller ned en liste over interessante partier på venstresiden (ettersom jeg er sosialist i mitt hjerte), og gikk for et parti som ville sette enkelte lokale saker på dagsorden (og hva de ville gjøre med dette).

En av disse sakene er da diskusjonen rundt det å opprette bompengering rundt Ålesund, slik det har vært i Oslo ganske lenge nå. Dette er en ordning som jeg er sterkt imot, og jeg mener at dette vil være en sterkt medvirkende faktor til å drepe næringslivet og boforhold i byen vår. De som er for en slik bomring vil kanskje peke på økt bruk av kollektivtrafikk, men dette gjelder nok dessverre ikke for alle. Vår by er rett og slett for liten for en slik type ordning (beregnet folketall for Ålesund kommune nærmer seg 44.000 i disse dager).

La meg ta et lite Min mor og stefar jobber begge i Spjelkavika, som da vil være utenfor bomringen, men bor i boligfeltet Fjelltun. På Fjelltun går det i dag buss tidligst 07:15 om morgenen, neste buss er da 07:50 og deretter går det en buss i gjennomsnitt hvert 40. minutt gjennom dette boligfeltet. Min mor må noen dager begynne 07:30, og må dermed spasere ned til hovedveien for å ta bussen derfra. Hvis hun skal være fremme i tide, må hun begynne å gå hjemmefra klokken 6 om morgenen (og er da fremme på jobb like før 07:00 – det er enten denne bussen eller den som går 35 minutter senere, og da kommer hun jo for sent). Til vanlig bruker hun ganske nøyaktig 15 minutter med bil hver vei, så da må hun velge mellom en reisevei på til sammen 2 ekstra timer hver dag, eller å bruke opp mot 200 kr per dag bare for å få lov til å gå på jobb.

Det henger ikke sammen, og hun er ikke alene om en slik situasjon. Ikke alle er i en posisjon der de kan ta kollektivtrafikk til og fra jobb, og ettersom buss er det eneste kollektivtilbudet her i byen, passer ikke en bomringordning for vår by. Det kan hende at en bomring passer for andre større byer, men Ålesund er ikke en av disse.

Derfor falt valget mitt denne gangen på et av partiene som ønsker at en slik ordning skal utsettes for en folkeavstemming, som vil være mer demokratisk måte fremfor at politikerne overkjører oss med en såpass omfattende endring av bymiljøet.

En annen ting som har frustrert meg over valgkampen den siste tiden, og for så vidt også under alle lokalvalg, er at de forskjellige partilederene reiser rundt i Norges land for å drive valgkamp. Jeg føler at dette blir helt feil, ettersom det er de lokale sakene som er på dagsorden, vi trenger ikke en generell gjentakelse av hva de forskjellige partiene står for sentralt. Jeg vil mye heller høre hva de aktuelle listekandidatene vil gjøre for lokalsamfunnet. Hvis jeg skulle f.eks. høre fra valgkampen til SV, ville det være mer interessant å høre hva Anders Lindbeck, Eirinn Landgren eller Rune Kleiven hadde å si (disse tre er SVs toppkandidater for kommunevalget i Ålesund – jeg lette opp dette), fremfor å høre fra Kristin Halvorsen. Det blir feil for toppolitikerene å reise på Norgesturné under et lokalvalg, og enda verre blir det når de reiser rundt i en buss som er ulovlig enkelte steder.

Dessverre er tendensen at disse sentrale politikerne ikke lærer seg hva folk faktisk vil, og vi kommer nok til å se samme oppførsel om igjen ved neste lokalvalg om 4 år.

Jeg har for min del allerede stemt, og hvis du ikke stemmer selv, vil jeg si som en valgreklame på NRK i 2005 sa: “Da har du valgt leverpostei“. Med andre ord, det å frasi seg retten til å stemme ved valget, er også et valg. Og da mener jeg at du også frasier deg retten til å klage over de folkevalgte.

Not quite there yet

02.05.2011 17:21

One thing’s for certain: I’m up top again now, considering last week’s bad start. But it did take me a full three days to get back on track. Monday was the day of the blowout and being flat out in bed, while Tuesday and Wednesday were used to recover from the whole ordeal. I finally got well enough to go to work Thursday and Friday, even though I could feel my digestive system wasn’t completely balanced (no runs, though). Today I can truly say that I’m fully recovered.

Later this week, my sister’s boyfriend’s (can I still call him “brother-in-law” if they’re not married?) family comes over from Sweden to celebrate my niece’s first birthday, so that could be fun. They’re always a joy to hang with, so it’s all bound to run smoothly. Two of them are even going to be guests at our house, simply because accommodation elsewhere isn’t always affordable and/or available. But hey, it’s family, right? 🙂

In other news, early yesterday, it became clear that my auction was a bust. No takers. I can see two reasons for the auction failing. One, I started the auction that close to Easter, and most people take the Easter week off in Norway (since there are only two and a half workdays that week, anyway). That would put a dent in the possible attention it could get during its two week run. And two, the price was simply too high for a single sponsor. Taking this into consideration, I waited until today to run a second attempt on the auction (NOTE: Norwegian text only). This time, I divided the sponsorship into 4 parts, which would hopefully be a more suitable value for smaller sponsors. The auction runs for 14 days, ending on the 16th. If it doesn’t happen this time around, it will never happen that way.

Who knows? Maybe I’ll get lucky this time around… (Of course, if anyone else would like to contribute, I’ll accept.)

Also in the news, Osama Bin Laden has finally been taken out. As someone I know pointed out, Obama did in 2 years what Bush couldn’t in 7. Then again, it has been a long process in the making, I’m sure. All this mess, and in the end, it ended up with a shoot-out in a villa in Pakistan. A small tactical team was what it finally took to get him. Not huge airplane fleets dropping bombs, not convoys of tanks, but good intelligence and a group of specially trained soldiers (fine, I suppose they did have the support of several tanks and other heavy equipment, but still). What it really takes, is good and solid intelligence with sensible leadership behind it all to do a good job. Not acting on a whim, like Bush did with Iraq. Not to mention bombing the hell out of Afghanistan. Sure, Afghanistan and Iraq had leaders rotten to the core who ignored everything about human rights, but it would still pay off in the long run (both in reputation and in actual costs) to have intelligence reports people can count on as well as people who know what the hell they’re doing.

Like I said when the US started dropping bombs in Iraq, I asked myself several times: Why couldn’t they just gather enough solid intel to take out Saddam Hussein and his cohorts with a small tactical team (or a few assassins)? That would be much quicker and painless than attacking a bunch of civilians. It would have been much cheaper, too. And with Afghanistan, “he must be hiding in a cave up in the mountains” is not a solid enough lead to start bombing the landscape.

We (as the whole world, more or less) can finally start rebuilding the messes we made in both Afghanistan and Iraq, and turn over the keys to the sensible leaders actually elected by the people so they can continue on their own.

Now, who’s next?

Way beyond normal (in the wrong direction)

05.11.2010 15:23

I’m seriously starting to wonder what the hell is going in with South-East Asia in general. (If you’re sick of rants about China, North Korea and/or politics, skip the next two paragraphs.)

As you may’ve caught, China strongly disapproved of the Nobel Peace Prize laureate of 2010, Liu Xiaobo, as they consider him to be a criminal. They’ve gone as far as sending letters to the Oslo-based embassies of Western governments, urging them to disapprove of this year’s Nobel Peace Prize (and not attend the ceremony on December 10), as it interferes with Chinese domestic affairs. All mail sent from the Norwegian Nobel Committee to the Chinese embassy lately has been returned unopened. Liu’s crime? Signing a public manifest (Charter 08) which disagrees with some of China’s politics. Something which is strongly encouraged in most of the rest of the world, and in all of what’s considered the Western world. It’s just silly.

And today, it was revealed that North Korea has a new device on its market. Where the concept of a PDA is more or less outdated in the rest of the world (or at least in developed countries), this appears to be “cutting edge” in North Korea just now. From what Engadget could tell by the photos, this PDA runs Windows CE, a half-sibling to the Windows Phone platform (previously called Windows Mobile). It doesn’t have Bluetooth, GPS, WiFi, broadband, or even phone capabilities, which more or less states that it doesn’t have many areas of practical use. The cost? Around $140 for the high-end 8GB model with a microSD slot. And that’s in a country with an estimated $150 monthly income per person (btw, that’s pure guesswork based on the GDP numbers per capita from CIA’s World Factbook).

In more positive news, my blog article on my little backstage tour of the Blue Man Group production in Stockholm was recently featured on Blue Man Group’s official Facebook page, as well as shared on their recently created Twitter feed. My, I feel proud. 🙂

I just hope I’ll be able to repeat such a trip next year. I’m hoping to either visit one of the stops on the U.S. National Tour (which has brand new material) or see the permanent show in New York (which is the classic show, going “back to the roots”). I’ll have to see what direction the economy takes me once 2011 has begun. If I’m extremely lucky, I’ll go for both options, but there’s also a chance the outcome will be neither one – I’ll just have to take it as it comes. I won’t know for sure until the end of March or beginning of April, though. Mid-April would be the last opportunity for a well-planned trip in July (although I could plan it as late as mid-June, but that would be pushing it to an uncomfortable level). Until then, I’ll happily accept suggestions for possible destinations. 🙂

Chinese “diplomacy” – what’s that?

18.10.2010 17:07

As some of you might’ve caught, this year’s Nobel Peace Prize laureate is Liu Xiaobo, a Chinese human rights activist, something the Chinese government wasn’t too thrilled about. In the recent week, Chinese officials have responded by silently cancelling all appointments and events relating to Norway and Norwegian officials, and the Chinese Foreign Ministry has even gone as far as critizing the Norwegian Nobel Committee for awarding the prize to a criminal.

And what crime would that be? Openly expressing his opinion about human rights in China and, in essence, openly critizing the Chinese government. That’s right, the freedom of speech which most of us in the so-called Western world take for granted, is forbidden by law in China.

According to a poll on the subject in China, they also demand that the Norwegian Nobel Committee should withdraw the prize and apologize to the Chinese people.

Honestly, there’s nothing to apologize for. The fight for human rights and the freedom to peacefully express one’s opinions is on the path to peace, which I believe is in line with the Nobel Peace Prize. The Chinese government should be able to see this, and relax some of their laws pertaining to freedom of speech and domestic political disagreement. I mean, China apparently wants to be treated differently by the rest of the world (as in, “we are right, everyone else is wrong”), which is a factor to establishing the Great Firewall of China and more or less separating Internet in China from the rest of the world to minimize political influences. To a great extent, they appear to want to be the “Iron Curtain” of the 21st century, and we all know how well that went for the old Soviet Union…

It’s time for China to realize what they’re doing and stop their childish ways, especially in the treatment of other nations in the world. I know I probably won’t be able to visit China after this post, and considering the political situation, I’m not sure I want to either.

And communism is just a nice theory, but human nature makes it unfeasable and impossible to implement in the long run. There, that should cement my status as a criminal according to China, right?

Cartoon trouble

10.02.2006 01:50

As most of you have caught up in recent news, the Danish newspaper Jyllandsposten published a caricature of Mohammed, the Muslim prophet. Knowing full well that depicting the prophet is against Islamic law, several other European newspapers republished these caricatures for some strange reason, among others, a Christian extremist newspaper called “Magazinet”. I have a feeling that they did this just to piss someone off.

These events generally caused Norwegians to become targets in countries and cities heavily influenced by Islam, with flag burning, riots and physical attacks against Norwegian offices and tourists in those countries. Not police, though, but by rioting groups. And it almost feels like we’re on the brink of World War III, which I seriously hope never comes into fruition.

The newspapers and magazines that have published these caricatures claim freedom of speech as the reason for doing this.

I think this is wrong. With freedom of speech also comes the personal responsibility for what you’re saying. Say the wrong things, and people get insulted. I’m not saying we should abolish freedom of speech altogether, but I think that those who have the freedom also should take the responsibility to not directly offend anybody’s religion, race, gender or sexuality.

The rioters were also demanding that our government apologize for the insult. Trouble is, with freedom of speech also comes the fact that a gathered country can’t take responsibility for what a single person expresses. If they’re going to paint targets, do it to the ones who were insulting them instead of targetting an entire country. We don’t all have that same opinion, and people should respect that.

I heard a good example today that could help you get a feel for how muslims react to this issue: How would you feel if someone either found a nude picture of your grandmother or constructed one and then published the picture on the front page of a nation-wide newspaper? False or not, “all” they did was use their freedom of speech, expressing their opinion of the world or their skills as an artist. Even so, it doesn’t make it right, does it? There’s a fine line between trying to provoke a reaction and outright stupidity, apparently. If you have something you know will violate the emotions of an innocent person or a group of innocent people, the freedom of speech you should exercise is to not publish it. You know, spare their feelings.

At least something good came out of it; the editor of the Norwegian newspaper was reported to the police by the Muslim Al-Jinnah Foundation. It’s good to see that doing something like this isn’t entirely without legal consequenses.

Aftenposten: Caricature publisher reported to police

I’d like to say that I don’t side either with the rioters or the publishers. The rioters on their side went too far with their death threats against the people who were even remotely involved with the publishing of the caricatures (such as Norwegians or Danes in general). The publishers on their side went too far by throwing these caricatures into their newspapers. Bad ideas from both ends, I think.

Death threats are medieval ways in this modern world. Modern times react better to lawsuits. I say that all Muslims take up class action suits against the newspapers that published the caricatures. Judging by the widespread of Islam in today’s world, single lawsuits are a waste of time; several gathered class action lawsuits would be more effective in my opinion.

Go ahead. If you’re a Muslim reading this, gather up your friends and fellow believers in your region and get in touch with lawyer. I’m sure there’s something you could figure out there.

Silly Christian extremists

22.07.2005 02:16

Some of you might’ve noticed these two recent headlines:

CNN.com: Congressman suggests way to retaliate for nuclear terror
CNN.com: Muslims denounce congressman’s statement

Now this is a congressman who’s judgmental and that has no idea about the workings of the real world. Let me just put things in perspective.

If a group of rouge catholics bombed some target within the U.S., like some big landmark building or even an entire city, would that entitle this congressman to green light a bombing mission against the Vatican State? The terrorists in this example were catholic, after all.

In fact, what Tom Tancredo entirely missed out on, is the fact that real muslims are against the terrorist attacks made by so-called other muslims. I say “so-called”, because what they are doing, has nothing to do with the Islamic religion whatsoever. Islam teaches high respect of all life. Even I have caught up that little factoid, and I’m an agnostic. Islam even teaches respect towards other religions, in terms of “we all believe in the same god, even it has a different name or is split up into more than one god”.

Come to think of it, all religions teach some level of respect towards other life and religions, except for the Christian religions. You’d have to look a long way for religions more intolerant towards other religions and ways of life than the Christian religions.

The hate towards homosexuality comes from the Christian religions. The believers say that it says so in The Bible that it’s wrong. You know what? I looked that one up. According to Leviticus 18:22, “You shall not lie with a male as with a woman; it is an abomination.” That’s one sentence. That’s ONE FRIGGIN’ SENTENCE. And that’s it. I know of another story that covers things wrong with that book….

Susan Stepney, jokes: an open Letter to Dr. Laura, by J. Kent Ashcraft

Read further down on that page for more crazy quotes from the ol’ book. If you don’t have The Bible at hand, you can look up the passages on site such as Bible on the Web. The passages are for real, and they really do say that.

Now, what if a Christian extremist decides to take upon the role of being the judge of all mankind by using The Bible in a literal context? Bush has already rolled the ball, other Christian conservatives keep pushing that ball through the snow. At some point, some nut is bound to stockpile a bunch of dangerous weapons and is planning to use these as punishment for how people have abandoned the “rules” of that old rag some use for spiritual guidance.

Don’t get me wrong; many things in The Bible contains good ways to behave, parts which have the basic unwritten rules of what we call common sense in writing. It’s just that this old thing is bound for a rewrite to fit the society of today. Keep in mind that not much of the contents has changed in this book for almost 2000 years. That is, if you’re Christian and has the New Testament expansion pack. If you’re working off the basic edition, it’s even older than that.

Returning to the congressman’s statement this week, I think he could use a real slap on the wrist. Or the face. He and a whole bunch of conservative Christians need a real eye-opener before it’s too late. Before the next terrorist attack attributed to a so-called muslim. Before the next mistake of a war comes to life.

The Family Entertainment and Copyright Act of 2005

28.04.2005 17:07

This week in America, “Dubyasigned a legislation named the Family Entertainment and Copyright Act of 2005, which is a “movie piracy and filtering bill” (according to GovTrack).

Now, I don’t mind it being illegal to make distribution copies (ie. not backups in case something should go wrong), but that filtering part of it just makes me mad. I mean, when will it stop? So much for the “land of the free and the home of the brave” when the freedom is ripped from you by means of additional legislation, lawsuits or overzealous politicians, and the brave are just sitting around, waiting for someone else to do something about it.

Quoted from the CNN news story:
The bill gives legal protections to the fledgling filtering technology that helps parents automatically skip or mute sections of commercial movie DVDs. Bush signed it privately and without comment, White House press secretary Scott McClellan said.

There goes the artistic freedom out the window along with the actual parenting responsibility of parents. It’s simply allowing parents to slack off when it comes to being parents to their children. I mean, for crapping out loud, the movie ratings are there for a reason, right? “Not intended for ages below 18”. OK, so don’t let your children under 18 watch it, then.

In other political news from the US this week, Gerald Allen (Alabama) wants to ban all books containing subjects about homosexuality as well as books written by homosexual authors. As librarian Donna Schremser points out, this seems to be the beginning of some sort of “though police”. Now that’s 1984. George Orwell might’ve been right after all, he just missed the year of the events by a few decades.

By the way, from what I can tell, you can read the entire book 1984 by George Orwell online, and for free. Also, I’d recommend watching the movie with the same name, starring John Hurt (“Alien”, “Contact”, “Hellboy”).